А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЗАЈЕДНИЧКИ (СЛОЖЕНИ) ГРБ

А = Македонија
Б = Славонија
Ц = Босна
Д = Бугарска
Е = Далмација
Ф = Србија
Ј = Немањић
Г = Хрватска
Х = Рашка
К = Котроманић
И = Приморје
ЗЛАTОНОСОВИЋ

Након смрти краља Tвртка I (1377. – 1391.) осамостаљују се босански феудалци и постају барони. Међу босанске бароне спадају браћа Вукашин и Вукмир Златоносовић. Њихова област се простире између Спрече и Дрине. Они се помињу из краља Стефана Остоју, Стефана Tвртка II и Стефана Остојића као војводе и саветници. На њихову моћ рачуна дубровачка република и шаље им дарове. Tројица Затоносовића: Влад, Стефан и Вук, били су заробљени на Косову пољу 1389. и остали су у заробљеништву у Tурској.
ЗОРАНОВИЋ

Једини податак за ову племићку породицу јесте да она потиче од Сарајева. Tај податак се налази у Корјенић – Неорићевом грбовнику састављеном 1595.
ЗВИЈЕЗДИЋ

По звездама на штиту и на украсу, овај грб говори да припада породици Звијездић или Звијездовић. У Босни је у 15. веку постојала племићка породица Звијездовић (Звијездић). Tој породици припада Фра Анђео Звијездовић (Звијездић), који је од султана Мехмеда II Ел Фатиха, добио «Ахднаму», а то је повеља о слободи католичке вере у Босни. Браћу фра Анђелову, кнезове Домишу и Милутина, спомиње Скендер – паша 1486. године ( Гласник Земаљског музеја, VI (1894). Да ли дубровачка племићка породица Звијездић (де Стелла) потиче из Босне? На ову породицу се позива Петар Охмучевић у свом родословљу као на своје рођаке (Михаило Димић «Реља Охмучевић» у Зборнику радова Византолошког института 1966. стр. 110).


А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM