А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШРАДИЈЕЛОВИЋ

«Пропаст босанске краљевине осетила је и Фојница, где су се биле прибрале многе властелинске породице, као: Алауповић, Радијеловић, Ситнић, Вученуловић (Вучевић) и друге» (Фра Мијо В. Батинић: Фрањевачки самостан у Фојници, стр.15.). На пољу Милодражеву и сада има село Радијеловићи. Милодражево је близу Фојнице.
РАДИМИРОВИЋ - ИВАНОВИЋ

Грб ове племићке породице налази се само у Фојничком грбовнику. Грб ове породице улази у сложени грб на страници (С) овог грбовника и показује да је ова породица у сродству са Охмучевићима.
РАЈКОВИЋ

Из повеље бана Твртка из године 1370. види се да су браћа Рајковић Стефан и Вук одбранили Бобовац и да су измирили бана Твртка с његовим братом Вуком. За награду добили су велике поседе у Усори. Споменута повеља се налази у «Acta croatica» од Ђуре Шурмина, I, 85.
РАШКА

Грб Рашке: плаво на штиту са три сребрене потковице налазе се на Сутјеском родословљу (1582). Овај грб Рашке нема историјске подлоге, тј. не зна се према чему је начињен.
РЕСИЋ

Ресићи су живели у околини Бобовца. У грбовнику Корјенић – Неорићевом стоји забележено да су били добри и верни у војној служни. Након 1463. прешли су у Трогир.
РУБЧИЋ

Рубчићи су веома угледна породица из Хума (Херцеговина). Вук Рубчић, «кнез хумске земље с братјом» налази се међу потписницима на једној повељи краља Твртзка II од 12. VIII 1434. ( Миклошић, Монумента сербица. 378 ). Дубровачки историчар Јаков Лукаревић (1551. 1615.) зна за Станислава Рупчића и служи се његовим животописом Стефана Немањића. Ово је дело изгубљено. Исти историчар наводи да је Станислав Рупчић био на двору Стефана Немањића задужен да води дворску канцеларију о грбовима («бан од цимерја») – Цимер је мађарска реч и значи украс над штитом, над главом. Сви илирски грбовници, позивају се на Станислава Рубчића као на онога који је први саставио збирку грбова.РУШЋИЈЕРЕВИЋ

У делу Мавре Орбинија «Краљевство Словена» описана је борба босанског бана Стефана II Котроманића (1314 - 1353) против Бранивојевића. У тој борби истакли су се двојица босанских војвода: Познан Пурић и Ружир. Војвода Ружир је прешао касније у службу Стефана Немањића. Да ли је ово грб војводе Ружира и његових потомака Ружиревића ( Рушћиезевића )? Сигурнијих података о племићкој породици Рушћијеревића нема.
А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM