А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


ЦЕТИЊАНИЋ

Овога грба нема у Корјенић – Неорићевом грбовнику, али се налази у осталим илирским грбовницима. Нема података о овој породици осим што само њено име показује да потиче из подручја реке Цетине.
ЦРНОЈЕВИЋ

Црнојевићи су властелинска и владалачка породица у Зети (Црној Гори ) у 14. и 15. веку. Њихово прво породично име било је Ђурашевићи по Ђурашу Илићу, челнику, који се спомиње у документима од године 1326. па до 1362. Један члан из ове породице назван је Црноје, и по њему се његови потомци називају Црнојевићи. Након смрти Балше III ( 1419.), Црнојевићи преузимају власт у Зети ( Црној Гори ). Стефан Црнојевић ( 1426. – 1465. ), ослања се на Млетке. Да би боље заштитио своју земљу од Турака, који освајају део по део Србије, одваја се од српског деспота Ђуре Бранковића и осамостаљује се. Његов син Иван ( 1465. – 1490. ), преноси престоницу из Жабљака према југу, даље од Турака, на Цетиње 1485.

А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM