А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш







ШАНТИЋ

Племићка породица Шантића старином је од Неретве. Грб ове породице налази се у свим илирским грбовницима. На повељи краља Стефана Томаша од 22. VIII 1446. налази се међу босанским великашима и дворски кнез Иван Шантић, (Миклошић, Монумента сербица, 44о ).




ШЕСТОКРИЛОВИЋ

За ову племићку породицу стоји у Корјенић – Неорићевом грбовнику да је из Пераста (Бока которска). У граду Херцегновом који је подигао босански краљ Твртко I живели су неки племићи и одатле су се расељавали по околини. Вероватно су то унчинили и Шестокриловићи.




ШИМРАКОВИЋ

Спомињу се у Сутјешком родословљу као «славни шимовани». Седиште ове породице је у Зажабљу (Црна Гора). Живели су у 14. и 15. веку.




ШУБИЋ

Ово је грб кнезова брибирских Шубића. Кнежевска породица Шубића владала у Босни од 1299 до 1322. Родбинске везе босанских владара биле врло уске. Од ових родбинских веза потребно је споменути да је мајка босанског краља Твртка I од Шубића, кћер кнеза Јурја II клишког. Аутентични грб брибирских кнезова – лабудово крило.


А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM