А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШГЛУМЧИЋ

У вези с овим грбом треба напоменути да се он у свим илирским грбовницима приписује племићкој породици Главић, једино се у Фојничком грбовнику приписује породици Глумчић. Породица Глумчић је у време састављања овог грбовника имала угледне чланове у фрањевачком реду у Босни. Ову замену објашњава А. Соловјев у својој студији «Постанак илирске хералдике и породица Охмучевић» у Гласнику Скопског научног друштва XII. (1932.), стр. 103.
 
ГОЈКОВИЋ

Грб племићке породице Гојковић, налази се у свим илирским грбовницима. Ближи података о овој племићкој породици нема.
ГРАДАНОВИЋИ

Име ове племићке породице налази се у свим илирским грбовницима. У Корјенић – Неорићевом грбовнику напомиње се да породица Градановић потиче из Козице недалеко од реке Цетине.
ГРУБЧЕВИЋ

Грб племићке породице Грубчевић налази се у свим илирским грбовницима. Место одакле потиче ова породица не зна се тачно. Према Корјенић – Неорићевом грбовнику они потичу из Читлука крај Мостара. Године 1463. спомиње се Божидар Грубчевић (Миклошић, Монумента сербица, 506). Постоји могућост да је ово грб Вука Банића – Котроманића названог Грубчевић, унука краља Твртка И који је живео у прогонству у Дубровнику седам година. На овом грбу виде се боје Дубровника. О Вуку Банићу – Котроманићу (Грубчевићу) писао је Др. Ћиро Трухелка у гласнику Земаљксог музеја, 1915. стр. 359 – 363.
 
ГРУБИШЕВИЋ

Уз грб ове племићке породице налази у Корјенић – Неорићеву грбовнику следећа напомена: «од различитих места. Од овога су племена Грубиссицхи на Макарској, кнезови од старине». Да ли ови «кнезови од старине» потичу од Грубише пехарника чије се име налази међу «брљарима» бана Матије Нинослава из године 1234. Занимљива су имена тих «брљара»: Угрин, Радоња, Грдомил, Семијум, Пурча, Грубиша, Бјелхан. Грубишевић (Грубишић, Грубешић) су се преселили у Млетке и добили су велика признања за своје заслуге.
 
ГРУПКОВИЋ

Године 1430. спомиње се жупан Групко у Драчевици. Њега моле Дубровчани да допусти својим људима да ступе у службу у Дубровнику. У периоду између 1450. – 1470. управља жупом кнез Радић Групковић


А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM