А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


ВУКОВИЋ

Племићка породица Вуковића потиче од Влатка Вуковића, сина Вука Косаче. Влатко Вуковић предводи босанске чете на Косову 1389. Његов брат Храна Вуковић, велики војвода босански, умро је 1432. Од Хране Вуковића потиче гласовити Сандаљ Хранић, велики војвода босански. Умро 1435. Брат Сандаља Хранића звао се Вукац Хранић (+ 1432). Син Вукца Хранића је гласовити Стефан Вукчић, херцег Св. Саве. По овом имену «херцег» названа је покрајина којом је он управљао «Хецеговина». Катарина Косача – Вукчић, кћи Стефана Вукчића, удала се за босанског краља Стефана Томаша. Она је посљедња босанска краљица.

Извор: Фојнички грбовникА Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM