А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


Косаче

Косаче (Херцеговићи, Косачићи, Вуковићи, Хранићи) су српска средњовековна породица која је у доба краљевине Босне (крај XИВ и прва половина XВ века) била најзначајнија у њој, после владајућих Котроманића. Њихов првобитни посед се налазио око настанка Дрине и Фоче, а касније се проширио на простор Хума односно данашње Херцеговине. Њихов припадник Влатко Вуковић (?-1393) је био најближи сарадник и војсковођа краља Твртка I (бан 1353-1377, краљ 1377-1391), који је предводио војску у победи над Турцима код Билеће 1388. године и командовао левим крилом српске војске у Косовском боју из кога се вратио и известио краља о српској победи. На њиховим поседима је Стефан Вукчић Косача(1435-1466) основао 1448. године војводство Светог Саве које је по његовој титули херцега касније прозвано Херцеговина.

Владари из породице Косача

Вук Косача (XIV вијек), властеличић
Влатко Вуковић (-1393), војвода
Сандаљ Хранић (1393-1435), војвода
Стефан Вукчић Косача (1435-1466), војвода(херцег)
Влатко Херцеговић (1466-1483), војвода(херцег)

Најмлађи син Стефана Вукчића Косаче Стефан је прешао у ислам и 1482. године се оженио Фатимом, ћерком султана Бајазита II (1481-1512) са којом је имао потомке који су заузимали високе положаје у Отоманској империји, укључујући и положај великог везира Босне, тако да су Косаче де фацто наставиле да управљају деловима некадашње краљевине Босне и након отоманске окупације свих њених делова 1483. године.

Родослов

1.    Вук Косача

1.   Влатко Вуковић Косача (живео до око 1392)

2.   Храна Вуковић Косача

1. Сандаљ Хранић Косача (?-1435), велики војвода босански. Прво, 1396. оженио Јелену, затим 1405. Катарину, ћерку бана Вука и банице Анке, затим 1411. Јелену Лазаревић (?-1443), ћерку кнеза Лазара Хребељановића, удовицу Ђорђа Страцимировића.

2. Вукац Хранић Косача (?-1432), кнез, оженио Катарину.

1.Стефан Вукчић Косача (?-1446), кнез, велики војвода, од 1448. херцег од Светога Саве. Прво, 1424. оженио Јелену (?-1453), ћерку Балше Трећег Балшића, затим 1455. Варвару (?-1459), ћерку херцега де Пајро, а затим 1460. Цецилију из Барлете.

1.     Владислав Херцеговић Косача (?-1487/89), син Јелене Балшић, велики војвода босански, херцег од светога Саве. 1455. оженио Ану Кантакузину.

1.     Балша

2.     Влатко Херцеговић Косача (?-1489), син Јелене Балшић, херцег од светога Саве. Прво 1455. оженио непознату нећаку грофа Улриха Цељског, са којом је растављен 1463. 1474. оженио Маргариту, принцезу Арагонску, касније преудату за Марка Лоредана.

1.     Марија Косача, удата за Антонија Пезароа.

2.     Јован Косача, оженио Софију Коскију из Вићенце.

1.     Изабела Косача, удата 1545. за Помпеа Авогадроа.

2.     Сава Косача, удата 1544. за Паола Болдуа.

3.     Влатко Косача, оженио Тадеу, ћерку Х. Белазија.

1.     Јован Косача, оженио Изабелу, ћерку Павла Зорзија.

1.     Влатко Косача, оженио непознату ћерку Петра Лореданоа.

1.     Јелисавета Косача, удата 1615. за Анђела Зорзија.

4.     Феранте Косача, оженио 1564. Фаустину, ћерку Себастијана Ерицоа.

3.     Катарина Херцеговић Косача (?-1478), ћерка Јелене Балшић, удата 1446. за Стефана Томаша (?-1461), краља босанског.

4.     Стефан Херцеговић Косача, син Варварин, потурчен око 1470. као Ахмед-паша Херцеговић. Оженио непознату ћерку султана Бајазита Другог.

1.     Мустафа-бег

2.     Али-бег

2.Теодора Вукчић Косача (?-1450), удата око 1442. за Радослава Павловића (?-1441), великог војводу босанског.

3. Вук Хранић Косача (?-1425), кнез. Из првог брака имао два сина, да би се 1405. оженио Јеленом Вукчић, ћерком Вука Вукчића.

1.Иван Вуковић Косача, војвода

2.Сладоје Вуковић Косача, највероватније се потурчио као Ферхад-бег ВуковићА Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM